Thứ Ba, 3 tháng 10, 2017

Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen

Posted at  10:09:00  |  in  vietnam airlines

Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen 


Hàng không Vietnam Airlines mở bán chương trình khuyến mãi bay cùng hoa sen với giá vé hấp dẫn cho nhiều đường bay quốc tế đi từ Tp.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng và ngược lại.
Để đặt được vé máy bay Vietnam Airlines khuyến mãi bay cùng hoa sen đã trở nên dễ dàng hơn với Công ty cổ phần du lịch vé máy bay Việt Mỹ bạn chỉ cần gọi vào 0908 957 888 - 0919 820 220 - 0917 999 035.

Khuyến mãi bay cùng hoa sen

Chương trình mở bán trong 5 ngày từ 02/10 – 06/10/2017.

Thông tin bảng giá vé khuyến mãi.
 
Từ Đến Giá vé khứ hồi Giai đoạn chiều đi Giai đoạn chiều về
HCM Bangkok 146 USD 02/10/17-23/12/17 05/01/18-15/02/18 22/02/18-07/04/18 17/04/18-26/04/18 30/04/18-09/06/18 02/10/17-23/12/17 05/01/18-19/02/18 17/04/18-29/04/18 03/05/18-09/06/18
HCM Bangkok 141 USD
Hà Nội Kuala Lumpur 122USD 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-24/04/18 30/04/18-09/06/18 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18
HCM Kuala Lumpur 99USD
Hà Nội Singapore 198USD 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-24/04/18 30/04/18-09/06/18 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18
HCM Singapore 153USD
Hà Nội Yangon 149USD 25/12/17-31/12/17 25/12/17-31/12/17
HCM Yangon 135USD 25/12/17-04/01/18 16/02/18-25/02/18 08/04/18-20/04/18 25/12/17-04/01/18 16/02/18-25/02/18 08/04/18-20/04/18
HCM Jakarta 233USD 02/10/17-30/06/18 02/10/17-30/06/18
Hà Nội Siem Reap 158USD 05/10/17-28/12/17 02/10/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17
HCM Siem Reap 263USD 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18
Hà Nội Bắc Kinh 413USD 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-30/04/18 07/05/18-30/06/18
Hà Nội Quảng Châu 247USD
HCM Quảng Châu 247USD
Đà Nẵng Quảng Châu 274USD
Hà Nội Thành Đô 269USD
Hà Nội Thượng Hải 353USD
HCM Thượng Hải 436USD
Hà Nội Hồng Công 176USD 08/10/17-23/12/17 04/10/17-31/12/17
HCM Hồng Công 155USD 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-30/04/18 07/05/18-30/06/18
Hà Nội Cao Hùng 390USD 12/10/17-31/12/17 04/01/18-11/02/18 06/03/18-30/06/18 02/10/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17 04/01/18-05/02/18 24/02/18-30/06/18
Hà Nội Đài Bắc 270USD
HCM Cao Hùng 280USD 12/10/17-31/12/17 02/10/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17
HCM Đài Bắc 257USD
Hà Nội Tokyo 707USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18
Hà Nội Nagoya 707USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18
Hà Nội Fukuoka 692USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18
Hà Nội Osaka 711USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18
HCM Fukuoka 537USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-31/03/18
HCM Nagoya 552USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-31/03/18
HCM Tokyo 552USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18
HCM Osaka 611USD 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 07/01/18-14/02/18 01/04/18-30/06/18 02/10/17-23/11/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-30/06/18
HCM Seoul 321USD 02/10/17-03/10/17 10/10/17-23/12/17 05/01/18-06/02/18 15/02/18-30/06/18 07/10/17-23/12/17 05/01/18-11/02/18 01/03/18-30/06/18
Đà Nẵng Seoul 321USD
Hà Nội Seoul 428USD
Hà Nội Pusan 425USD
HCM Pusan 579USD
Hà Nội Moscow 541USD 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18
Hà Nội London 876USD 02/10/17-02/11/17 04/12/17-31/12/17 09/01/18-24/02/18 15/04/18-30/06/18 02/10/17-19/10/17 20/11/17-14/12/17 27/12/17-31/12/17 15/02/18-28/02/18 15/04/18-29/06/18
HCM London 871USD
Hà Nội Paris 840USD 02/10/17-23/02/18 09/04/18-30/06/18 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 25/12/17-16/02/18 19/03/18-30/06/18
HCM Paris 785USD
Hà Nội Frankfurt 878USD 02/10/17-31/12/17 08/01/18-28/02/18 01/04/18-30/06/18 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 25/12/17-31/01/18 19/03/18-30/06/18
HCM Frankfurt 823USD
Singapore Hà Nội 230SGD 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-28/03/18 26/04/18-09/06/18
Singapore HCM 200SGD
Bangkok Hà Nội 1,650THB 05/01/18-19/02/18 17/04/18-29/04/18 03/05/18-09/06/18 02/10/17-23/12/17 05/01/18-15/02/18 22/02/18-07/04/18 17/04/18-26/04/18 30/04/18-09/06/18
Bangkok HCM 1,500THB
Bangkok Đà Nẵng 1,500THB
Kuala Lumpur Hà Nội 335MYR 02/10/17-23/11/17 08/01/18-17/02/18 26/02/18-25/04/18 03/05/18-09/06/18 02/10/17-26/11/17 04/01/18-15/02/18 23/02/18-28/03/18 26/04/18-09/06/18
Kuala Lumpur HCM 200MYR
Siem Reap Hà Nội 218USD 02/10/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 04/01/18-15/02/18 26/02/18-30/06/18 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18
Siem Reap HCM 143USD
Phnom Penh Hà Nội 230USD
Luang Prabang Hà Nội 95USD 02/10/17-03/10/17 08/10/17-28/12/17 04/01/18-15/02/18 26/02/18-30/06/18 05/10/17-28/12/17 04/01/18-10/02/18 16/02/18-30/06/18
Luang Prabang HCM 245USD
Vientiane Hà Nội 100USD
Vientiane HCM 120USD
Bắc Kinh Hà Nội 2,108CNY 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-31/04/18 07/05/18-30/06/18 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18
Quảng Châu Hà Nội 1,490CNY
Quảng Châu HCM 1,556CNY
Thành Đô Hà Nội 1,122CNY
Thượng Hải Hà Nội 2,288CNY
Thượng Hải HCM 1,604CNY
Đài Bắc HCM 6,096TWD 02/10/17-05/10/17 09/10/17-31/12/17 04/01/18-05/02/18 24/02/18-30/06/18 12/10/17-31/12/17 04/01/18-11/02/18 06/03/18-30/06/18
Cao Hùng HCM 6,096TWD
Đài Bắc Hà Nội 8,251TWD
Hồng Công Hà Nội 1,020HKD 04/10/17-31/12/17 04/01/18-09/02/18 01/03/18-31/04/18 07/05/18-30/06/18 08/10/17-23/12/17 01/01/18-09/02/18 01/03/18-26/04/18 01/05/18-30/06/18
Hồng Công HCM 1,068HKD
Incheon Hà Nội 266,500KRW 07/10/17-31/10/17 10/10/17-31/10/17
Incheon HCM 266,500KRW
Pusan Hà Nội 327,200KRW
Pusan HCM 381,500KRW
Incheon Hà Nội 346,500KRW 01/11/17-19/12/17 01/11/17-19/12/17
Incheon HCM 346,500KRW
Pusan Hà Nội 417,200KRW
Pusan HCM 471,500KRW
Tokyo Hà Nội 39,580JPY 02/10/17-13/10/17 17/11/17-22/12/17 02/01/18-09/02/18 26/02/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18 02/10/17-19/10/17 12/11/17-22/12/17 05/01/18-09/02/18 01/04/18-26/04/18 08/05/18-30/06/18
Tokyo HCM 39,580JPY
Osaka Hà Nội 39,580JPY
Osaka HCM 39,580JPY
Fukuoka Hà Nội 39,580JPY
Fukuoka HCM 39,580JPY
Nagoya Hà Nội 39,580JPY
Nagoya HCM 39,580JPY
Tokyo Đà Nẵng 39,130JPY
Frankfurt Hà Nội 587EUR 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 27/12/17-31/01/18 19/03/18-30/06/18 02/10/17-31/12/17 08/01/18-28/02/18 01/04/18-30/06/18
Frankfurt HCM 587EUR
Moscow Hà Nội 504RUB 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18 02/10/17-14/12/17 01/01/18-19/01/18 16/02/18-31/05/18
Moscow HCM 504RUB
London Hà Nội 513GBP 02/10/17-19/10/17 20/11/17-14/12/17 27/12/17-31/12/17 09/01/18/31/01/18 15/02/18-28/02/18 15/04/18-29/06/18 02/10/17-02/11/17 04/12/17-31/12/17 09/01/18-24/02/18 15/04/18-30/06/18
London HCM 489GBP
Paris Hà Nội 555EUR 02/10/17-20/10/17 13/11/17-14/12/17 27/12/17-16/02/18 02/10/17-23/02/18
Paris HCM 555EUR


Lưu ý:

 • Từ 01/07/2015, công dân của các nước Anh, Pháp, Đức, Ý và Tây Ban Nha được miễn thị thực đến Việt Nam với điều kiện thời gian lưu trú không quá 15 ngày.
 • Căn cứ Thông tư số 157/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 8/10/2015, theo đó đã có sự điều chỉnh lệ phí cho đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài khi xin cấp hộ chiếu, thị thực vào Việt Nam như sau:
  • Lệ phí thị thực có giá trị một lần giảm từ 45 USD xuống 25 USD
  • Lệ phí thị thực cấp có giá trị nhiều lần, loại có giá trị đến 3 tháng giảm từ 95 USD còn 50 USD;
  • Lệ phí cấp thị thực cho khách quá cảnh đường hàng không vào thăm qua du lịch theo Qui định tại điều 25 Luật số 47/2014/QH13: 5 USD/người
  • Lệ phí cấp thị thực trong trường hợp người nước ngoài vào Việt Nam theo diện đơn phương miễn thị thực, sau đó xuất cảnh và nhập cảnh trở lại Việt Nam trong thời gian chưa quá 30 ngày: 5 USD
 • Những mức thu này sẽ có hiệu lực từ 23/11/2015 và thay thế Thông tư số 66/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam.
 • Không được phép hoàn vé, đổi đặt chỗ, đổi hành trình, kết hợp với các loại giá khác;
 • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;

Share this post

Giới thiệu Đại lý vé máy bay Quận 7

Chuyên vé máy bay chính hãng với giá rẻ, cùng với nhiều dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp kèm theo. Cam kết luôn hài lòng khách hàng khi đến và đặt vé.

Copyright © 2015 Vé máy bay Quận 7. Blogger Template by Bloggertheme9
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH DU LỊCH BAY VIỆT MỸ
Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM
Mã Số Thuế: 0316692942
TỔNG CÔNG TY VIỆT MỸ (VIỆT MỸ GROUP CO.LTD)
TICKET OFFICE VIỆT MỸ - THƯƠNG HIỆU VÉ MÁY BAY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Proudly Powered by Blogger.
back to top