Thứ Sáu, 9 tháng 3, 2018

Khuyến mãi chào hè 2018 Vietnam Airlines chỉ từ 299k

Posted at  11:38:00  |  in  vietnam airlines

KHUYẾN MÃI CHÀO HÈ 2018 HÃNG VIETNAM AIRLINES CHỈ TỪ 299K

Chào hè 2018 Vietnam Airlines
Khuyến mãi chào hè 2018 Vietnam Airlines với toàn mạng bay nội địa có giá vé rẻ chỉ từ 299k cho các chuyến bay 1 chiều.
Thời gian đặt vé từ 15/3 - 28/3/2018
Mùa hè sắp đến rồi mọi người đã lên kế hoạch gì cho mình chưa ? Cùng nhau đi biển Nha Trang, Đà Lạt thành phố ngàn hoa hay Phú Quốc hòn đảo ngọc....
Hotlines: 0908 957 888 – 0919 820 220 – 0917 999 035

BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY CHÀO HÈ 2018 VIETNAM AIRLINES

 Giá vé 1 chiều từ Thành phố Hồ Chí Minh.

  GIÁ MỘT CHIỀU TỪ TP. HỒ CHÍ MINH
Từ
Đến
Giá vé
Thời gian bay
Loại vé
một chiều
Tp. Hồ Chí Minh
Nha Trang
299.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Quy Nhơn
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh
Đà Lạt
299.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Pleiku
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh
Buôn Ma Thuột
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh
Phú Quốc
399.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Đồng Hới
399.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
399.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Huế
399.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Hải Phòng
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh
Vinh
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh
Thanh Hóa
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tp. Hồ Chí Minh
Hà Nội
799.000 VND
01/04/18-14/06/18
Tiết kiệm đặc biệt
11/08/16-31/10/18

 Giá vé 1 chiều đi từ Hà Nội

Từ
Đến
Giá vé
Thời gian bay
Loại vé
một chiều
Hà Nội
Chu Lai
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội
Tuy Hòa
399.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội
Quy Nhơn
499.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Hà Nội
Đà Nẵng
399.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Hà Nội
Pleiku
499.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội
Huế
399.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Hà Nội
Vinh
599.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội
Buôn Ma Thuột
599.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Hà Nội
Đà Lạt
699.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Hà Nội
Tp. Hồ Chí Minh
799.000 VND
01/04/18-14/06/18
Tiết kiệm đặc biệt
11/08/18-31/10/18
Hà Nội
Nha Trang
799.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Hà Nội
Phú Quốc
799.000 VND
01/04/18-24/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
01/05/18-24/05/18
11/08/18-29/08/18
03/09/18-31/10/18
Hà Nội
Cần Thơ
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt

 Giá vé 1 chiều từ Đà Nẵng

Từ
Đến
Giá vé
Thời gian bay
Loại vé
một chiều
Đà Nẵng
Hải Phòng
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Nẵng
Hà Nội
399.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Đà Nẵng
Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Đà Nẵng
Nha Trang
599.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt

 Giá vé 1 chiều các điểm bay khác của Vietnam Airlines.

Từ
Đến
Giá vé
Thời gian bay
Loại vé
một chiều
Hải Phòng
Đà Nẵng
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt
Tp. Hồ Chí Minh
299.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Quy Nhơn
Tp. Hồ Chí Minh
299.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Pleiku
Tp. Hồ Chí Minh
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Buôn Mê Thuột
Tp. Hồ Chí Minh
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Phú Quốc
Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Nha Trang
Tp. Hồ Chí Minh
299.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Chu Lai
Hà Nội
299.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đồng Hới
Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Tuy Hòa
Hà Nội
399.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Huế
Tp. Hồ Chí Minh
399.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Quy Nhơn
Hà Nội
499.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Pleiku
Hà Nội
499.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang
Đà Nẵng
599.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Vinh
Hà Nội
599.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Huế
Hà Nội
399.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Buôn Ma Thuột
Hà Nội
599.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Đà Lạt
Hà Nội
699.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Hải Phòng
Tp. Hồ Chí Minh
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Vinh
Tp. Hồ Chí Minh
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Thanh Hóa
Tp. Hồ Chí Minh
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt
Nha Trang
Hà Nội
799.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Phú Quốc
Hà Nội
799.000 VND
01/04/18-27/04/18
Tiết kiệm đặc biệt
03/05/18-26/05/18
13/08/18-31/08/18
05/09/18-31/10/18
Cần Thơ
Hà Nội
799.000 VND
01/04/18-31/10/18
Tiết kiệm đặc biệt


 Giá khứ hồi cho hành trình đến ĐÔNG NAM Á

Từ
Đến
Giá vé
Giai đoạn
Giai đoạn
khứ hồi
chiều đi
chiều về
Hà Nội
Yangon
39 USD
01/04/18-15/04/18
01/04/18-06/04/18
23/04/18-27/04/18
15/04/18-02/05/18
02/05/18-31/10/18
07/05/18-31/10/18
Hà Nội
Kuala Lumpur
99 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-25/04/18
30/04/18-24/05/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18
16/08/18-31/10/18
Hà Nội
Bangkok
39 USD
01/04/18-14/04/18
01/04/18-11/04/18
18/04/18-26/04/18
16/04/18-29/04/18
30/04/18-30/08/18
03/05/18-02/09/18
02/09/18-31/10/18
05/09/18-31/10/18
Hà Nội
Singapore
69 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-25/04/18
30/04/18-24/05/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18
16/08/18-31/10/18
Hà Nội
Siem Reap
49 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Hà Nội
Luang Prabang
49 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Hà Nội
Vientiane
59 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Hà Nội
Phnom Penh
49 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Kuala Lumpur
59 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-25/04/18
30/04/18-24/05/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18
16/08/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Yangon
89 USD
01/04/18-07/04/18
01/04/18-07/04/18
21/04/18-31/10/18
21/04/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Siem Reap
49 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Bangkok
39 USD
01/04/18-14/04/18
01/04/18-11/04/18
18/04/18-26/04/18
16/04/18-29/04/18
30/04/18-30/08/18
03/05/18-02/09/18
02/09/18-31/10/18
05/09/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Singapore
49 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-25/04/18
30/04/18-24/05/18
03/05/18-24/05/18
16/08/18-31/10/18
16/08/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Phnom Penh
49 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Luang Prabang
49 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Vientiane
59 USD
01/04/18-08/04/18
01/04/18-09/04/18
16/04/18-26/04/18
14/04/18-29/04/18
01/05/18-31/10/18
03/05/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Jakarta
139 USD
01/04/18-15/06/18
01/04/18-08/06/18
25/06/18-31/10/18
18/06/18-31/10/18


 Giá khứ hồi cho hành trình đến ĐÔNG BẮC Á.

Từ
Đến
Giá vé
Giai đoạn
Giai đoạn
khứ hồi
chiều đi
chiều về
Hà Nội
Thành Đô
49 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Hà Nội
Quảng Châu
79 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Hà Nội
Hồng Kông
79 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Hà Nội
Thượng Hải
169 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Hà Nội
Bắc Kinh
169 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Hà Nội
Cao Hùng
169 USD
01/04/18-30/06/18
01/04/18-02/07/18
21/07/18-31/10/18
16/87/18-31/10/18
Hà Nội
Đài Bắc
169 USD
01/04/18-30/06/18
01/04/18-02/07/18
21/07/18-31/10/18
16/87/18-31/10/18
Hà Nội
Seoul
219 USD
01/04/18-31/10/18
01/04/18-31/10/18
Hà Nội
Busan
299 USD
01/04/18-31/10/18
01/04/18-31/10/18
Hà Nội
Tokyo
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Hà Nội
Osaka
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Hà Nội
Nagoya
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Hà Nội
Fukuoka
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Quảng Châu
79 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Hồng Kông
79 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Thượng Hải
169 USD
01/04/18-24/04/18
01/04/18-27/04/18
01/05/18-14/07/18
05/05/18-11/07/18
11/08/18-02/10/18
12/08/18-27/09/18
09/10/18-31/10/18
04/10/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Đài Bắc
99 USD
01/04/18-30/06/18
01/04/18-02/07/18
21/07/18-31/10/18
16/87/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Cao Hùng
159 USD
01/04/18-30/06/18
01/04/18-02/07/18
21/07/18-31/10/18
16/87/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Seoul
159 USD
01/04/18-31/10/18
01/04/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Busan
399 USD
01/04/18-31/10/18
01/04/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Tokyo
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Osaka
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Nagoya
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Fukuoka
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Đà Nẵng
Tokyo
299 USD
15/04/18-25/04/18
17/04/18-26/04/18
11/05/18-10/08/18
09/05/18-07/08/18
24/08/18-21/09/18
19/08/18-17/09/18
29/09/18-19/10/18
24/09/18-23/10/18
Nha Trang
Seoul
199 USD
01/04/18-31/10/18
01/04/18-31/10/18
Đà Nẵng
Seoul
239 USD
01/04/18-31/10/18
01/04/18-31/10/18


 Giá khứ hồi cho hành trình đến CHÂU ÂU, ÚC.

Từ
Đến
Giá vé
Giai đoạn
Giai đoạn
khứ hồi
chiều đi
chiều về
Hà Nội
Moscow
299 USD
01/04/18-14/06/18
01/04/18-24/06/18
25/08/18-31/10/18
16/07/18-14/08/18
06/09/18-31/10/18
Hà Nội
Luân Đôn
449 USD
16/04/18-14/07/18
01/04/18-19/08/18
16/08/18-31/10/18
11/09/18-31/10/18
Hà Nội
Paris
449 USD
23/04/18-15/08/18
01/04/18-22/06/18
10/09/18-31/10/18
20/08/18-19/10/18
Hà Nội
Frankfurt
449 USD
08/04/18-23/08/18
01/04/18-19/07/18
03/09/18-31/10/18
06/08/18-13/09/18
29/06/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Luân Đôn
449 USD
16/04/18-14/07/18
01/04/18-19/08/18
16/08/18-31/10/18
11/09/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Paris
449 USD
23/04/18-15/08/18
01/04/18-22/06/18
10/09/18-31/10/18
20/08/18-19/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Frankfurt
449 USD
08/04/18-23/08/18
01/04/18-19/07/18
03/09/18-31/10/18
06/08/18-13/09/18
29/06/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Melbourne
449 USD
01/04/18-06/04/18
08/04/18-22/06/18
22/04/18-06/07/18
08/07/18-14/09/18
22/07/18-30/09/18
30/09/18-31/10/18
14/10/18-31/10/18
Tp. Hồ Chí Minh
Sydney
449 USD
01/04/18-23/04/18
01/04/18-05/04/18
07/05/18-16/07/18
23/04/18-28/06/18
30/07/18-05/10/18
16/07/18-25/09/18
21/10/18-31/10/18
08/10/18-31/10/18
Hà Nội
Sydney
499 USD
01/04/18-23/04/18
01/04/18-05/04/18
07/05/18-16/07/18
23/04/18-28/06/18
30/07/18-05/10/18
16/07/18-25/09/18
21/10/18-31/10/18
08/10/18-31/10/18

Lưu ý:
  • Giá chưa bao gồm thuế, phí
  • Tùy thuộc vào tình trạng chỗ, các mức giá cao hơn có thể được áp dụng;
  • Tham khảo các loại giá và điều kiện áp dụng.
  • Hành lý quy định 7kg xác tay, 20kg ký gửi.

Share this post

Giới thiệu Đại lý vé máy bay Quận 7

Chuyên vé máy bay chính hãng với giá rẻ, cùng với nhiều dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp kèm theo. Cam kết luôn hài lòng khách hàng khi đến và đặt vé.

Copyright © 2015 Vé máy bay Quận 7. Blogger Template by Bloggertheme9
Đơn vị chủ quản: CÔNG TY TNHH DU LỊCH BAY VIỆT MỸ
Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Thị Thập, phường Bình Thuận, quận 7, TP.HCM
Mã Số Thuế: 0316692942
TỔNG CÔNG TY VIỆT MỸ (VIỆT MỸ GROUP CO.LTD)
TICKET OFFICE VIỆT MỸ - THƯƠNG HIỆU VÉ MÁY BAY HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Proudly Powered by Blogger.
back to top